Early Media

Sveisebord

Rask oppsett av konstruksjoner før sveising!

Plasmanitrerte sveisebord fra Bernd Siegmund